Souhlas se zpracováním osobních údajů pro remarketing

Zaškrtnutím políčka dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., sídlo: Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4, IČO: 631 46 452, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 138545 (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • IP adresa
 • Cookies

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

 • remarketing, marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb;

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem a Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími příjemci:

Zpracovatelé:

 • CANABA a.s. (IČ: 148 68 075, Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4.) – zajišťující obchodní a marketingovou činnost
 • WAU Agency s.r.o. (IČ: 065 32 977, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha – Karlín) – zajišťující služby zpracování dat pro účely analýzy a profilování
 • Seznam.cz, a.s. (IČ: 261 68 685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov) – poskytovatel reklamního systému Sklik

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací, ale vždy v minimálním rozsahu daným účelem. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů:

 • graphica tisk & web s.r.o. (IČ: 246 76 322, Lešenská 546/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha) – dodavatel zajišťující služby vývoje webových aplikací CANABA
 • DANIEL MEJTA (IČ: 865 92 378; Praha) – dodavatel zajišťující služby vývoje webových aplikací CVZD

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 48 měsíců od udělení souhlasu.   

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

 • Písemným odvoláním osobně předaným kontaktní osobě na adresu: Třešňová 870, Nehvizdy
 • Zasláním odvolání na adresu sídla společnosti
 • Zasláním odvolání v e-mailové komunikaci na adresu gdpr@canaba.cz

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: https://www.canaba.cz/prilohy/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

Děkujeme.

CANABA – záruka moderního a kvalitního bydlení


Rezidenční komplex GREENSIDE Černý Most realizuje společnost CANABA – Pozemní stavby s.r.o., která patří do holdingu CANABA rodinné domy, specializující se především na výstavbu individuálních rodinných domů. Společnost CANABA je od svého vstupu na český trh v roce 1991 největším dodavatelem domů na klíč. Za dobu své existence zrealizovala více než 6000 individuálních domů v ČR i v Německu. Od roku 2000 se společnost CANABA zaměřuje i na přípravu a realizaci vlastních developerských projektů, ve kterých našlo své nové bydlení již tisíce spokojených obyvatel. Dokončeny jsou např. lokality Praha Čakovice, Praha Horní Počernice, Ostrava, Mladá Boleslav, Nehvizdy, Nupaky a další. Ať už plánujete koupi bytu nebo stavbu rodinného domu, informujte se o nabídce společnosti CANABA.

www.canaba.cz