Souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing

Zaškrtnutím políčka dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., sídlo: Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4, IČO: 631 46 452, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 138545 (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Email

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

 • zasílání newsletterů, jejichž obsahem jsou informace o událostech organizovaných Správcem a obchodní sdělení

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem a Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími příjemci:

Zpracovatelé:

 • Obchodní síť společnosti CANABA a.s., zastoupená autorizovanými prodejci
 • CANABA a.s. (IČ: 148 68 075, Štětkova 1001/5, 140 00, Praha 4.) – zajišťující obchodní a marketingovou činnost
 • Anordys s.r.o. (IČ: 242 93 458, Ruská 786/64, 101 00 Praha – Vršovice) – zajišťující služby přímého marketingu

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací na informačních systémech správce, ale vždy v minimálním rozsahu daným účelem. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů:

 • JS a partner s.r.o. (IČO: 47310391, Jana Zajíce 2880/28, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem) – zajišťující podporu informačního systému ESO9
 • AutoCont CZ a.s. (IČ: 47676795, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava) – zajišťující správu serverů správce. Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 36 měsíců od udělení souhlasu.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání 48 měsíců od udělení souhlasu.  

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

 • Písemným odvoláním osobně předaným kontaktní osobě na adresu: Třešňová 870, Nehvizdy
 • Zasláním odvolání na adresu sídla společnosti
 • Zasláním odvolání v e-mailové komunikaci na adresu gdpr@canaba.cz

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: https://www.canaba.cz/prilohy/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf .

Děkujeme.

CANABA – záruka moderního a kvalitního bydlení


Rezidenční komplex GREENSIDE Černý Most realizuje společnost CANABA – Pozemní stavby s.r.o., která patří do holdingu CANABA rodinné domy, specializující se především na výstavbu individuálních rodinných domů. Společnost CANABA je od svého vstupu na český trh v roce 1991 největším dodavatelem domů na klíč. Za dobu své existence zrealizovala více než 6000 individuálních domů v ČR i v Německu. Od roku 2000 se společnost CANABA zaměřuje i na přípravu a realizaci vlastních developerských projektů, ve kterých našlo své nové bydlení již tisíce spokojených obyvatel. Dokončeny jsou např. lokality Praha Čakovice, Praha Horní Počernice, Ostrava, Mladá Boleslav, Nehvizdy, Nupaky a další. Ať už plánujete koupi bytu nebo stavbu rodinného domu, informujte se o nabídce společnosti CANABA.

www.canaba.cz